• Biuro Rachunkowe
  • KPiR Księgowość
  • Cennik Księgowość
  • VAT budowlany
  • PIT
  • KONTAKT
  • linki

 

  Zwrot VAT materiały budowlane

Często zadawane pytania odnośnie rozliczania wniosków VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlane. Poznaj odpowiedzi na nurtujące podatników pytania odnośnie zwrotu VAT za materiały budowlane

VZM-1 zwrot VAT Częste pytania VZM-1 cennik

zwrot VAT budowlane

=PRZEPRASZAMY ZA BŁĘDY WYŚWIETLANIA NA STRONIE= 

Budowa zwrot VAT

dotyczy również rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz remontu.

VZM-1 zwrot VAT za materiały budowlane

 

Często zadawane pytania odnośnie wniosków VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlane ustawowo nazwanego  zwrotem niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

(budowa / rozbudowa / remont)

 

 

 

zwrot za materiały budowlane

 

 

 

 

 

 

 

1.

Co muszę zrobić by odzyskać VAT od materiałów budowlanych zakupionych na potrzeby budowy/remontu?

 

Należycie sporządzić wniosek VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A lub VZM-1/B na podstawie zakwalifikowanych faktur VAT na materiały budowlane.

Faktury VAT muszą być odpowiednio opisane. Na każdej fakturze VAT należy wyszczególnić odpowiednie materiały budowlane do zwrotu VAT, uzupełnić wyliczenia, jeśli są korekty Faktur VAT to je uwzględnić, podać wnioskowaną sumę faktury: brutto, VAT.

Do obliczenia przysługujących limitów i kwoty zwrotu VAT należy posłużyć się aktualnymi danymi GUS.

W razie potrzeby do wniosku VZM należy dołączyć stosowne oświadczenia.

powrótVAT materiały budowlane

2.

Na jaki zwrot VAT budowlanego mogę liczyć?

zwrot VAT budowlanego może wynieść nawet:

  • Budowa – zwrot VAT budowlanego do 35 255 zł

    dotyczy również rozbudowy / przebudowy

  • Remont – zwrot VAT budowlanego do  15 109 zł

 - remont budynku/lokalu mieszkalnego

Przeliczono wg danych GUS z I kwartału 2012 dla ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

 

powrótzwrot VAT budowlanego

3.

Co może grozić za złe sporządzenie wniosku VZM-1 o zwrot VAT budowlanego?

Urząd Skarbowy może posądzić Cię o wyłudzanie pieniędzy ze Skarbu Państwa za co ustawa przewiduje nawet karę więzienia.

Kary przewidziane kodeksem karnym skarbowym

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy

 Art. 76a. § 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

 

powrót

4.

Czy muszę posiadać akt własności by ubiegać się o zwrot VAT budowlanego?

Nie, biuro pomoże Tobie odzyskać VAT budowlany nawet gdy nie posiadasz aktu własności (dotyczy remontu).

powrót

5.

Czy kwotę zwrotu VAT za materiały budowlane należy wykazać w PIT?

Nie. Kwota otrzymanego zwrotu VAT budowlanego wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 123 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).

powrót

6.

Zwrot VAT za materiały budowlane - wykreślono, nieaktualne

 

powrót

7.

Czy mogę przesłać dokumenty pocztą lub skany dokumentów na adres e-mail?

Oczywiście, jest taka możliwość. W pierwszym przypadku dokumenty zostaną odesłane również pocztą wraz z całym wnioskiem, a w drugim przypadku Wniosek zostanie przesłany drogą elektroniczną w formacie pliku PDF. Przy opcji drugiej proszę w miarę możliwości spakować pliki do formatu *.zip lub *.rar

powrót

 

8.

Czy muszę zakończyć budowę by móc skorzystać z ulgi budowlanej?

Nie, z ulgi budowlanej lub jak kto woli z odliczeń budowlanych możesz skorzystać w każdym czasie bez względu na to czy budowa jest zakończona czy nie. Oznacza to, że możesz złożyć wniosek o zwrot VAT budowlanego wtedy gdy budowa lub remont są w toku. Z ulgi budowlanej możesz jednak skorzystać tylko raz do roku aż do wyczerpania limitu odliczeń.

powrótulga budowlana

9.

Czy wniosek VZM-1 powinienem złożyć w terminie/razem z PIT?

Nie, wniosek VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlane możesz składać w dowolnym terminie. Ponadto wniosek VZM-1 nie ma żadnego związku z rozliczeniami PIT.

powrót

10.

Czy mogę złożyć więcej niż jeden wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane?

 

Tak, limit zwrotu VAT za materiały budowlane przyznawany  jest na pięć lat, jeśli go nie wykorzystałeś w poprzednim wniosku VZM-1 możesz złożyć kolejny.

Należy jednak pamiętać, iż w roku podatkowym można złożyć tylko jeden wniosek o zwrot VAT budowlanego.

Jeśli jednak złożyłeś wniosek VZM-1 np. w październiku 2012 od stycznia 2013 znowu możesz wystąpić o zwrot VAT za materiały budowlane.

powrót

11.

Czy w 2013 roku nadal możliwy jest zwrot VAT za materiały budowlane?

Oczywiście. W 2013 roku nadal możesz wystąpić z wnioskiem o zwrot VAT za materiały budowlane. Jednak 2013 rok będzie prawdopodobnie ostatnim, w którym możesz rozliczyć VAT budowlany. Dalsze rozliczanie VAT budowlanego będzie następowało na zasadzie praw nabytych.

zwrot VAT materiały budowlane

Zwrot VAT Materiały budowlane

Zwrot VAT budowlany cennik opłaty

BIURO RACHUNKOWE POZNAŃ - GRUNWALD

vat budowlane,                                                                                vat budowlane poznań,                                                                                vat budowlane 2012,                                                                                VAT materiały budowlane,                                                                                VAT materiały budowlane Poznań,                                                                                VAT materiały budowlane 2012,                                                                                zwrot VAT budowlane,                                                                               zwrot VAT budowlane 2012,                                                                               zwrot VAT budowlane poznan,                                                                                zwrot vat materiały budowlane,                                                                                zwrot vat materialy budowlane poznan,                                                                                zwrot vat materialy budowlane 2012,                                                                                zwrot za materiały budowlane,                                                                                zwrot VAT za materiały budowlane,                                                                                zwrot VAT za materiały budowlane poznań,                                                                                zwrot vat za materialy budowlane 2012,                                                                                zwrot za materiały budowlane 2012,                                                                                zwrot za materiały budowlane poznan,                                                                               zwrot vat od materiałów budowlanych,                                                                                zwrot vat od materiałów budowlanych Poznan,                                                                                zwrot vatu materiały budowlane,                                                                                zwrot vatu materiały budowlane Poznań,                                                                                zwrot vatu materiały budowlane 2012